کرم خاکی(فواید و مضرات)
کرم خاکی(فواید و مضرات)

کرم‌های خاکی یا کرمشک جانورانی هستند که دارای بدنی نرم می باشند. بدن آن‌ها به بند هایی تقسیم شده است. آن‌ها استخوان ندارند و معمولاً دراز و پوستی هستند. کرم ها از گوناگونی زیادی برخوردارند. آن‌ها در زمین می خزند. کرم‌های خاکی در هر جایی یافت می‌شوند و طول آن‌ها معمولاً بیشتر از ۳۳ سانتیمتر است. آن‌ها بیشتر به رنگ صورت قهوه‌ای یا صورتی تیره هستند

فواید و مضرات

کرم‌های خاکی روزانه به اندازه وزنشان خوراک می‌خورند و بیرون می‌دهند و این کودی بی همتا برای تقویت خاک می‌باشد. از  سودمندیهای دیگر آن‌ها این است که آن‌ها با سوراخ کردن زمین آب و هوا را در زمین پخش می‌کنند واین برای رشد گیاهان بسیار سودمند است.برای نپوسیدن گیاهان و خاک هم سود زیادی دارد؛ اما این موجود به دلیل اینکه از برگهای پوسیده برای تغذیه استفاده میکند , اگر درون یک گلدان حاوی گیاه زندگی کند چون درون گلدان غذای کافی برای مصرف ندارد برای رفع نیاز غذایی به سمت ریشه گیاه رفته و باعث از بین رفتن گیاه خواهد شد و همین موجود ارزشمند تبدیل به آفت از بین برنده ریشه گیاه محسوب خواهد شد.

پرورش

کرم خاکی را برای موارد زیر پرورش می‌دهند

  1. تولید کودآلی.
  2. اصلاح ساختمان و بهبود حاصل‌خیزی خاک.
  3. جلوگیری از آلودگی منابع پایه.
  4. حفظ محیط زیست.
  5. تولید محصول سالم.
  6. افزایش و پایداری تولید محصولات کشاورزی.
  7. تولید مکمل غذایی جهت خوراک دام و آبزیان.
  8. استفاده بهینه از زباله‌های حیوانی و تبدیل آن‌ها به کود آلی.
  9. استفاده بهینه از زباله های خانگی و تبدیل آن‌ها به کود آلی